Merkez : Kurtuluş Mh. 83 Sk. No. 5 Zemin Kat         Tel. : (0326) 614 37 77 - 78   Fax. : (0326) 614 65 91 İSKENDERUN / HATAY  Şube     : Rahime Hatun Mh. 85 Sk. No.1 Kat 3 D. 5  Tel. : (0328) 814 64 84         Fax. : (0328) 814 83 34  Merkez / OSMANİYE

Copyright
© Ece Elektronik Haberleşme ve Alarm Sistemleri Tic. Ltd. Şti.
RFID SICAKLIK KONTROL SİSTEMİ
Sıcaklık ve nem değerlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gereken lokasyonlarda değerlerin belirlenen kriterleri aşması durumunda ilgili kişilerin uyarılması,
Geçmişe dönük; tarih, saat, lokasyon bazında sıcaklık ve nem değerlerinin uygun formatlarda (excel, pdf, vb.) istatiksel raporlanması,
Takip sistemi ile internet üzerinden cep telefonu, bilgisayar vb. terminallerden ilgili lokasyonun sıcaklık ve nem değerlerinin gerçek zamanlı izlenmesi,
Anlık olarak alarmlar üretilmesi,
Kullanıcı yönetimi ile tek bir yönetim altında birçok lokasyonun yönetilmesi,
TH-SENS ile kalite yönetimleri yükseltilerek insan sağlığı başta olmak üzere canlı sağlığının korunmasına yardımcı olup; üretim, planlama ve enerji konularında tasarruf sağlanması amaçlanır.Aselsan Lisanslı Telsizleri; Kamu Kurum ve Kuruluşları, Maden Arama ve İşletme Şirketleri, Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketleri, Belediyeler, Hastaneler, Üniversiteler, Kargo ve Dağıtım Şirketleri, Oteller vb. tüm kuruluşların kaliteli ve güvenli haberleşme yapmalarını sağlar.

RFID ARAÇ KONTROL SİSTEMİ
Genel Özellikler
Giriş ve çıkışlarda sıra beklemeye son
UHF 865 Mhz frekansında işletim
RFID UHF etiketler ile düşük maliyet
Otomatik geçiş imkanı
Dış ortama uygun ekipmanlar

Sistem Sayesinde;

Mevcut veya kurulması planlanan bariyerlerinize RFID ekipmanlarının entegrasyonu ile geçiş noktalarında otomatik geçiş imkanı
Araçlara takılacak RFID pasif UHF etiketler düşük yatırım maliyeti
Araçlardaki RFID etiketlerin uzun süre kullanımı
Aracın bariyere 30km/h hızla yaklaşması sırasında RFID antenler tarafından araçtaki etiketin okunması ve bariyerin otomatik açılması
Araç etiketi yerine sürücüye verilecek kimlik kartı ile de kullanım imkanı
Araç yetkilendirme ve yetki iptali ile istenilen aracın geçişine izin verme veya iptal etme

RFID PERSONEL KONTROL SİSTEMİ
Genel Özellikler 
Aynı anda birden fazla personel okuma
UHF 865  MHz frekansında işletim
RFID ile yön tayini yapabilme özelliği
Kişi seviyesinde takip

Personel Takip Sistemi sayesinde;

Gerçek zamanlı personel yönetimi ve takibi RFID Personel Takibi ile  yapılabilir,
Personel geçiş noktalarında kart gösterme, okutma gibi işlemlere gerek kalmaz,
Gerçek zamanlı Lokasyon-Personel sorgulamaları yapılabilir,
Geçiş kontrollerinde yetkisiz girişler rahatlıkla RFID sayesinde engellenebilir,
SMS veya Internet üzerinden personel ile ilgili bilgiye anlık olarak ulaşılabilir,
Geriye dönük lokasyon, zaman ve personel bazlı istatistiksel raporlamalar hazırlanabilir,
Kampüs veya bahçe giriş - çıkış kapılarında araç içinden personel RFID kartını okutulabilir,
RFID PERREF Personel Takibi yapılmak istenen lokasyonlarda bina giriş-çıkışlarını ve RFID katlardaki giriş-çıkışı  kontrol edecek şekilde UHF RFID okuyucu ve antenler yerleştirilir.  Personele RFID UHF sistemlere uygun çip ihtiva eden kartlar verilir. Bu kartlarda personele ait  bazı bilgiler herhangi bir veritabanına bağlanmadan RFID kart üzerinde tutulabilir. Personel takibi UHF RFID okuyucular ve kartlar sayesinde gerçek zamanlı ve sürekli yapılabilir.  İstenildiği takdirde SMS, MMS ve Internet aracılığı ile istenilen bilgilere ulaşılabilir.
Personelin geçiş noktalarında RFID kart gösterme, okutma gibi işlemleri yapmasına gerek yoktur. İnsan kaynakları planlama uygulamalarına entegre edilebilir.
RFID Kontrol Sistemleri